Biorezonance

Proč Biorezonance ?

V dnešní době máme nepřeberné množství různých způsobů jak si vylepšit své zdraví a přesto je společnost čím dál tím více nemocná. Klasická medicína je úžasná pro akutní stavy, úrazy a v mnohých dalších případech má nezastupitelné místo. Jak je to ale se zátěžemi a chronickými nemocemi? Často a zejména poslední dobou se stává, že i lékař neví jak dále svému pacientovi pomoci. Klasická medicína je zaměřená spíše na léčení symptomů, než na hledání a odstranění příčin. A právě tady nalézá birezonanční terapie své uplatnění

O metodě a princip

Biorezonanční metoda Bicom se používá v západní Evropě již více než 30 let v lékařství a přes 15 leet ve veterinární medicíně. Patří stejně jako homeopatie a akupunktura do oblasti tzv."komplementární medicíny". Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory "školní medicíny".

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance - tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek.

Co je to biorezonance?

Biorezonance jako fyzikální jev

Jak funguje biorezonance

Odkazy

Jaké možnosti Biorezonanční terapie nabízí

Jak terapie probíhá?

První návštěva je v rozsahu 2h-3h. Zjišťují se zátěže a blokády a dle toho se nastavuje plán terapie a počet sezení. Již při prvním sezení se pracuje na odstranění zátěže, která je v tu chvíli prioritou.

Následné terapie jsou v rozsahu 1h-2h, dle časových možností klienta.

Doporučený počet terapií: 3 - 5 terapií dle obtíží. Chronické problémy 5 - 8 terapií ideálně v týdenním rozsahu. Je však možné rozložit do delšího časového intervalu

Ceník
1. Návštěva v rozsahu 2h-3h 1200-1800 Kč
Následná terapie v rozsahu 1h-1,5h 650-900 Kč